Sen Đại Việt được công nhận Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018

Sen Đại Việt được công nhận Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018, HACCP

Nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, từng bước mang các sản phẩm từ sen sạch nhất, chất lượng nhất và ngon nhất đến với người tiêu dùng. Công ty CP Thực phẩm Sen Đại Việt đã xây dựng Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018, HACCP tại Đồng Tháp. Nhà máy Sen Đại Việt được xây…

Tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Sen Đại Việt tại Đồng Tháp

Tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Sen Đại Việt tại Đồng Tháp

Ngày 05/07/2020 vừa qua, Công ty CP Thực phẩm Sen Đại Việt đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Sen Đại Việt tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Sự kiện này đánh dấu một mốc phát triển mới của Sen Đại Việt theo hướng chuẩn hóa quy trình sản xuất…