VĂN HÓA TẠI SEN ĐẠI VIỆT

 

“Công ty vận hành như một đội bóng với mục tiêu cuối cùng là cùng nhau chiến thắng.

Mỗi thành viên trong công ty giống như một cầu thủ trên sân và tất cả cùng nhau nỗ lực vì mục tiêu chung của tập thể.”

VĂNA TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

 Truyền cảm hứng cho tất cả mọi người thuộc/ không thuộc quan hệ báo cáo

 Mang lại cho nhân viên sự tự do trong công việc, để mọi người được thoải mái sáng tạo, không rập khuôn, gò bó

 Mọi người cùng phát triển, tạo nên sự khác biệt dựa trên sự tin tưởng, sự tự do

 Khuyến khích nhân viên trưởng thành hơn trong công việc và tư duy

 Người trưởng thành sẽ tự xây dựng được ý thức trách nhiệm với những gì họ làm, với công việc và với công ty

 Trách nhiệm người trưởng thành là trách nhiệm phải làm điều đúng đắn

VĂN HÓA CHÍNH TRỰC, MINH BẠCH VÀ LÒNG TRẮC ẨN

 

 Minh bạch trong giao tiếp & định hướng: chia sẻ về mục tiêu, kế hoạch và kết quả kinh doanh

 Minh bạch trong mọi lỗi sai hoặc thất bại

 Minh bạch trong kết quả làm việc & đánh giá: chia sẻ kết quả công việc và hiệu suất

van-hoa-sen-dai-viet

 Minh bạch trong tài chính: chia sẻ các con số thuộc phòng ban

 Từ minh bạch đi đến chính trựctrung thực

Lòng trắc ẩn thể hiện ở sự tử tếquan tâm đến tất cả mọi người mà chúng ta gặp

VĂN HÓA TRAO QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

 

Khuyến khích mọi người

đưa ra quyết định độc lập

Chịu trách nhiệm về lời nói,

hành động và kết quả của chính mình

Hãy suy nghĩ như

một người chủ công ty

“Công ty chỉ thật sự hiệu quả và sáng tạo khi toàn bộ nhân viên được phép đưa ra quyết định của riêng mình”

VĂN HÓA PHẢN HỒI VÀ TÔN TRỌNG LẪN NHAU

phan-hoi-thong-tin

Phản hồi là tôn trọng, lịch thiệp trong môi trường văn phòng

tiep-nhan-phan-hoi.

Luyện tập thói quen tiếp nhận các phản hồi ít tiêu cực hơn

follow

Luyện tập thói quen follow-up mọi vấn đề liên quan đến công việc

ton-trong-moi-nguoi

Coi trọng, đối xử với mọi người đàng hoàng, chuyên nghiệp

VĂN HÓA “KHÔNG”

sticker-no-1

KHÔNG

Nói xấu

bất kỳ ai

sticker-no-1

KHÔNG

Chia bè

kết phái

sticker-no-1

KHÔNG

Thiên vị,

nịnh nọt

sticker-no-1

KHÔNG

Bắt nạt

bất kỳ ai

sticker-no-1

KHÔNG

“Đứng núi này

trông núi nọ”

sticker-no-1

KHÔNG

Đi ngược với

sự tử tế

KHỐI VĂN PHÒNG

———

 Lòng trắc ẩn: Chúng ta tử tế và quan tâm đến tất cả mọi người chúng ta gặp

 Trách nhiệm giải trình: Mỗi chúng ta chịu trách nhiệm về lời nói, hành động và kết quả của mình

 Tôn trọng: Chúng ta coi trọng tất cả mọi người và đối xử với mọi người một cách đàng hoàng và chuyên nghiệp

 Chính trực: Chúng ta xây dựng niềm tin thông qua các hành động có trách nhiệm và các mối quan hệ trung thực

 Làm việc nhóm: Chúng ta đạt được nhiều thành tựu hơn khi chúng ta cộng tác và tất cả cùng làm việc.

NGUYÊN TẮC

VĂN HÓA, ỨNG XỬ

TẠI SEN ĐẠI VIỆT

 

van-hoa-sen-dai-viet

KHỐI NHÀ MÁY

———

 An toàn: Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn và bình an của nhân viên, cộng đồng và môi trường là không thể thiếu trong mọi việc chúng tôi làm

 Chất lượng: Chúng tôi luôn đạt được các tiêu chuẩn đã thống nhất và cam kết

 Đổi mới: Chúng tôi tạo ra và mang lại giá trị mới cho khách hàng và doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi

 Chính trực: Chúng tôi chỉ làm những gì đúng

 Làm việc nhóm: Chúng tôi xây dựng giá trị bền vững thông qua việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và cá nhân